Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης "Θεόδωρος Παπαγιάννης"

8ο Συμπόσιο Γλυπτικής 2017

από 19/08/17 έως 10/09/17

στο Χωριό "Ελληνικόν Κατσανοχωρίων"
Δήμου Βορείων Τζουμέρκω
ν

  Πρόγραμμα Παράλληλων
Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

8ο Συμπόσιο Γλυπτικής

Συμμετέχοντες Γλύπτες

  • Θόδωρος Παπαγιάννης

  • Βασίλης Παπασάικας

  • Άρης Κατσιλάκης   http://www.ariskatsilakis.gr 

  • Έργκυς Χρυσίκος (KRISIKO)

  • Σπύρος Λισγάρας

  • Fatos Shuli

 


Θόδωρος Παπαγιάννης
 

Βασίλης Παπασάικας
 

Άρης Κατσιλάκης  
 

Σπύρος Λισγάρας


Fatos Shuli