εκθέσεις του
 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ

"Ψωμί"

Τελόγλειο Θεσσαλονίκη

από 12 Απριλίου έως 2 Ιούνιου 2013