Έργα του Γλύπτη Θεόδωρου Παπαγιάννη, από τη συμμετοχή του σε Συμπόσια Γλυπτικής
1-16 | 17-32 | 33-44
001-(1~1

001-Συμπόσιο Γλυπτικής στη Θάσο (1991).jpg

002-(1~1

002-Συμπόσιο Γλυπτικής στην Κόνιτσα (1995).jpg

003-(1~1

003-Συμπόσιο Γλυπτικής στην Κόνιτσα (1995).jpg

004-(1~1

004-Συμπόσιο Γλυπτικής στα Γιάννενα (1996).jpg

005-(1~1

005-Συμπόσιο Γλυπτικής στα Γιάννενα (1996).jpg

006-(1~1

006-Συμπόσιο Γλυπτικής στο Πανεπιστήμιο Πάτρας (1997).jpg

007-(1~1

007-Συμπόσιο Γλυπτικής στο Πανεπιστήμιο Πάτρας (1998).jpg

008-(1~1

008-Συμπόσιο Γλυπτικής στο Πανεπιστήμιο Πάτρας (1998).jpg

009-(2~1

009-Συμπόσιο Γλυπτικής στη Λεμεσό (2000).jpg

010-(2~1

010-Συμπόσιο Γλυπτικής στην Καλαμάτα (2001).jpg

011-(2~1

011-Συμπόσιο Γλυπτικής στην Καλαμάτα (2001).jpg

012-(2~1

012-Συμπόσιο Γλυπτικής στο Αιγάλεω (2002).jpg

013-(2~1

013-Συμπόσιο Γλυπτικής στο Αιγάλεω (2002).jpg

014-()~1

014-Συμπόσιο Γλυπτικής στην Αγία Παρασκευή (Ολυμπιακοί Αγώνες) (2004).jpg

015-()~1

015-Συμπόσιο Γλυπτικής στην Αγία Παρασκευή (Ολυμπιακοί Αγώνες) (2004).jpg

016-()~1

016-Συμπόσιο Γλυπτικής στον Διόνυσο (Ολυμπιακοί Αγώνες) (2004).jpg

 

| 10/5/2010